CO2 Prestatieladder

Aannemersbedrijf VERDAM B.V.

CO2 Prestatieladder

Duurzaamheid en de zorg voor een leefbaar milieu voor nu en voor in de toekomst wordt steeds belangrijker.

Om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het broeikaseffect hebben wij daarom gekozen voor een certificering op de CO2-prestatieladder.

Wij hebben een beleid voor het duurzaam ondernemen, CO2-reductiedoelstellingen en acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Het is van even groot belang voor ons bedrijf dat wij dit beleid uitdragen naar onze medewerkers onze klanten en alle ander belanghebbenden. Daarbij willen wij de ervaring en kennis die wij opdoen delen met anderen zodat zij verder kunnen bouwen op onze inspanningen.

Zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare resultaten boeken. Daarom hebben we de CO2-footprint voor de eigen organisatie opgesteld en zijn we inmiddels CO2 Bewust niveau 3 gecertificeerd volgens de CO2 prestatieladder. Wij zien de CO2 prestatieladder als een hulpmiddel bij het realiseren van onze CO2 reductie doelstellingen.

Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder verwijzen wij naar de website www.skao.nl.

Op dit deel van onze website kunt u informatie vinden over onze uitstoot, reductie doelstellingen en de maatregelen die wij nemen.

Klik hier om het behaalde certificaat “CO2-prestatieladder, Samen zorgen voor minder CO2”, versie 3.0 van 10 juni 2015, niveau 5 in te zien.

Klik hier om het behaalde certificaat CO2 Bewust niveau 3 in te zien.

3.A.1 Emissie inventaris

Ieder jaar maakt Aannemersbedrijf Verdam B.V. haar CO2 uitstoot inzichtelijk. In onderstaand document kunt u de CO2 emissie inventarisatie over het basisjaar 2014 inzien:

(basisjaar)

3.B.1 Energiemanagement

Het energiemanagement (volgens NEN-EN 50001) is geheel geïntegreerd in het managementsysteem van Aannemersbedrijf Verdam B.V. volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus.

In onderstaande documenten is weergegeven op welke wijze het energiemanagement is geïntegreerd in het handboek voor CO2-bewust handelen:

Beleidsverklaring
– Energie Management Actieplan 2018
Energie Management Actieplan, versie 1

3.C.1 Jaarlijks maken wij de voortgang met betrekking tot onze CO2 reductie in een CO2 footprint rapportage kenbaar

CO2-footprint, 1e halfjaar 2018
CO2-footprint, 2e halfjaar 2017
CO2-footprint, 1e halfjaar 2017
CO2-footprint, versie 1

3.C.2 Communicatieplan

De interne en externe communicatie over het energiebeleid en de voortgang CO2-reductiedoelstellingen is vastgelegd in onderstaande documenten:

– CPZ Nieuwsbrief CO2 nummer 2018-02
Communicatieplan
– CPZ Nieuwsbrief CO2 nummer 2018-01
Nieuwsbrief CO2 2017

3.D.1 Deelname aan initiatieven

Wij hebben het volgende initiatief:

www.duurzameleverancier.nl

De omschrijving, doelstelling en voortgang hiervan vindt u hier:

Voortgangsrapportage Q1 en Q2 2018
Voortgangsrapportage Q1 2018
Rapportage Ketenanalyse 2018
– RS3 Rapportage Scope 3 inventarisatie 2018
Sector- en keteninitiatieven, 2018
Sector- en keteninitiatieven, versie 1